Vereniging

linssen yacht zonsondergang

De Linssen Owners Group (LOG) is in 2008 gestart en sinds begin 2009 een statutaire vereniging. De initiatiefnemer is Aad Huijs. De medeoprichters zijn Peter Janssen en Jan Brummel.
De verenigingsstatuten zijn gedeponeerd, met als KvK-nummer: 34331180

Ledenvergadering

Zoals dat hoort bij een officiële vereniging, is er tenminste eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, waarin o.m. financiële verantwoording wordt afgelegd, en de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar (inclusief contributie) wordt vastgesteld. Op de financiën wordt namens de leden toezicht gehouden door een van het bestuur onafhankelijke en roulerende Kascommissie.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:
Eelco Foekema (voorzitter), Wijnand Verschuur (penningmeester) en Hans Hardam (secretaris).

Copyright © 2019 | De naam Linssen Yachts is gebruikt met toestemming. All Rights Reserved. Linssen Owners Group – LOG
e-mail: info@linssen-owners.nl - KvK-nummer: 34331180